”Den som flyttar ett berg börjar med att bära bort småsten.”(Konfucius)

Internationell PR

Allt fler företag och organisationer växer utanför Sverige liksom behovet av att nå ut till marknader i övriga delar av världen. På Andréasson Public Relation arbetar vi både med svenska kunder som vill synas och höras i andra länder och med utländska verksamheter som vill nå ut i Sverige och övriga nordiska länder med lokal anpassning och på lokala språk.  

Internationellt är vi en del av världens största PR-byrå Fleishman-Hillard, med vars hjälp vi kan erbjuda våra tjänster i över hundra länder världen över. På så sätt kan vi exempelvis skriva och placera en debattartikel i Sverige, Belgien, Brasilien, Sydafrika eller i princip var som helst.