"Det är människorna – och deras erfarenheter - som gör gruppen mer värdefulla tillsammans än summan av antalet individer"
 

Bryssel

Andréasson Public Relations har representation på plats i Bryssel och kan driva opinion för svenska och nordiska frågor inom exempelvis miljö, energi, hälsa och transport på plats i EU.

Genom vårt samarbete med det nationella PR-nätverket Fleishman-Hillard International Communication har vi ett kontor i Bryssel med erfarna konsulter med goda kontakter inom den europeiska politiken. Vi har också på plats i Stockholm konsulter med lång erfarenhet av att driva politiska frågor såväl nationellt som internationellt. Några av de tjänster vi i Stockholm kan utföra i Bryssel är:

  • Strategisk plan som maximerar möjligheterna att nå ut.
  • Identifiera och kontakta relevanta avdelningar och personer för att föra fram budskap.
  • Bygga relationer med beslutsfattare som kan påverkar förutsättningarna för din organisation.
  • Krishantering.