"Det är människorna – och deras erfarenheter - som gör gruppen mer värdefulla tillsammans än summan av antalet individer"
 

Fleishman Hillard – Vår globala partner

Andréasson Public Relation är en associerad partner till det globala kommunikationsföretaget Fleishman-Hillard International Communication. Det innebär att vi är en del av ett globalt nätverk av ledande konsulter inom kommunikation, PR, Public Affairs och marknadsföring.

Fleishman-Hillard är bland annat kända internationellt för sin årliga globala rapport Digital Influnce Index som i år bland annat visat ett minskat förtroende för bloggar. Fleishman-Hillard arbetar i mer än 80 länder i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Östasien, Mellanöstern och södra Afrika.

Med ett etablerat globalt nätverk kan vi utföra uppgifter över de nationella gränserna och se till att det alltid sker med nationell sakkunskap och insikt och med rätt språkkunskaper.  Läs mer på Fleishman-Hillards hemsida. 

Fleishman Hillard logo