"Det är människorna – och deras erfarenheter - som gör gruppen mer värdefulla tillsammans än summan av antalet individer"
 

PR i andra länder kostnadseffektiv etablering

När det gäller koordinering av nordiska PR-aktiviteter samarbetar vi sedan länge med ett fåtal utvalda byråer i våra grannländer som vi har uppnått goda resultat med. Alla uppdrag som vi utför i Sverige, kan vi även göra i Norge, Danmark och Finland. Det blir både enklare och mer kostnadseffektiv att samarbeta med byrå (i stället för fyra). Detsamma gäller på det europeiska planet. 

Behovet av samordnad och integrerad kommunikation ökar, inte bara över nationsgränserna utan även för olika discipliner inom kommunikation.  Vi ser det som ett lagarbete samarbetar därför ofta med en rad duktiga byråer inom reklam, media, webbproduktion och andra specialistområden.  Därför kan vi erbjuda våra kunder kommunikation i alla kanaler på alla marknader.