”Ett uns handling är värt ett ton teorier.” (Ralph Waldo Emerson)

Våra kunder

Andréasson Public Relations arbetar såväl med kunskaps- som med tjänste- och konsumentföretag. Vi har bred erfarenhet från PR inom data/it, telekom, läkemedel, turism, snabbrörliga konsumentvaror, intresseorganisationer och offentlig sektor.

Viktigare än branschtillhörigheten är att vi tillsammans med våra kunder använder pr som ett strategiskt verktyg för att nå uppsatta affärsmål. Genom att kommunicera genomtänkta budskap i kanaler med hög trovärdighet hos målgrupperna blir det möjligt att påverka marknaden i positiv riktning.

Vi berättar inte här vilka kunder vi jobbar med. Vi tillämpar sekretess enligt de etiska regler som utfärdats av PR-företagens internationella branschorgan ICO och dess svenska gren PRECIS.Vi åtar oss att informera varje kund som anlitar oss om det skulle uppstå risk för intressekonflikt med annan kund. 

Däremot berättar vi gärna vad vi har gjort för några av våra kunder. Titta gärna på något av våra exempel på uppdrag vi gjort under länken kundcase till höger.