Finans/privatekonomi

Utmaning: Profilera en okänd, liten fondförvaltare som förvaltare av kommunala pensionsmedel.

Strategi: För att skapa bred medial uppmärksamhet visa på allvarliga brister i rutiner kring förvaltning av kommunala pensionsmedel och presentera lösningar på problemet som ger bättre ekonomi till många.

Genomförande: Attitydundersökning bland kommunala ekonomichefer om hur kommunerna ska klara framtida pensionsutbetalningar som grund för integrerade kommunikationsinsatser med PR (lokala vinklar för press) opinionsbildande åtgärder och marknadskommunikation som exempelvis debattartiklar och mässor.

Resultat: Bred medial uppmärksamhet (SVT Rapport, SR Ekot, Dagens Industri samt redaktionella publiceringar samt debattartiklar i så gott som samtliga lokaltidningar) med sammanlagt ca 130 publiceringar. Kunden blev talesperson i media för ”pensionsbomb hotar kommunernas ekonomi” och har stärkt sitt varumärke inför kommande upphandlingar.