IT-företag

Utmaning: Tvätta bort lekstämpeln för att nå ut till nya kundgrupper för digitala mötesplatser (communities) för att bidra till ökad försäljning.

Strategi: Positionsförflyttning från ungdomskultur till att uppfattas av myndigheter, organisationer och företag som ett verktyg att bygga lojalitet hos vikiga mål genom att agera talesperson för affärsnyttan med digitala mötesplatser.

Genomförande: Företagets VD, en ung, okänd it-entreprenör, utbildade till talesperson för communities som demokratiskt verktyg (budskapsformulering, intervjuträning) för kommuner och organisationer, undersökning av 290 kommuners webbplatser, konsumentundersökning om hur de använder digitala forum, exklusiva intervjuer, pressmeddelanden, debattartiklar med mera.

Resultat: Genom att lyfta begreppet direktdemokrati som ett användningsområde för digitala forum blev VD talesperson för ”Gör de kommunala hemsidorna till medborgarforum” med cirka 120 redaktionella publiceringar under ett år. VD fick även uttala sig i viktiga kanaler som Svenska Dagbladet, Veckans Affärer och Computer Sweden om digitala mötesplatser som marknadsföringsverktyg. Företaget fördubblade sin försäljning och ökade omsättningen med 70 %.