”Den som flyttar ett berg börjar med att bära bort småsten.”(Konfucius)

Konsumentvaror/inredning

Utmaning: Nå ut bredd med kunden som kunskapspartner och inspirationskälla med personlig service som konkurrensfördel och öka besök/försäljning i butik.

Strategi: Lansera barnrummet som nästa inredningstrend och ladda kommunikationen med politisk drivkraft genom att prata om könsroller kring heminredning.

Genomförande: Riksrepresentativ konsumentundersökning om inredningstrender och könsskillnader i svenska hem som grund för länsindelad pressinformation (lokala skillnader) och samarbete med jämställdhetspedagog för könsfrågor kring heminredning för barn.

Resultat: Stort genomslag i media under tio månader med rubriker som ”Barnrum i Skåne avslöjar stereotypa könsroller”, ”Svenska föräldrar vill lägga 4,5 miljarder på barnrummet de närmsta åren” och ”Vart fjärde barn får egen julgran i sitt rum”. Sammanlagt cirka 100 publiceringar i media med kunden som talesperson för ny inredningstrend.