Opinionsbildning ideell organisation

Utmaning: Stärka ett redan känt varumärke ytterligare för att kunna samla in mer pengar och få fler uppdrag.

Strategi: Genom att informera om organisationens arbetssätt och värderingar bygga förtroende hos en bred allmänhet.

Genomförande: Undersökningar som presenterade ny statistik om mobbning i skolan, debattartiklar som kommenterar aktuella händelser, samarbete med kändisar, pressmaterial om extra känsliga dagar i skolan (tex skolstart) och event.

Resultat: Kring 100 artiklar i dagspress, flera inslag i TV  och radio. Organisationen blev talesperson i media kring mobbning i skolorna och blir regelbundet engagerad vid seminarier mm kring mobbning i skolan. Antalet skolor som anlitar organisationen ökade med 40 %.