Medier älskar problem och tycker lösningar är reklam - Petter Andréasson

Uppleveleseindustrin/turism/resor

Utmaning: Öka antalet turister från Skandinavien som besöker och återbesöker destinationen.

Strategi: Öka medvetenheten om destinationens stranderbjudande för sol-och badresor i relevanta målgrupper då orten tidigare varit mest känd för kultur.

Genomförande: I tre länder: Pressmaterial varje månad med nyheter, trender och produkter från destinationen med stort fokus på inspirerande strandbilder, nyhetsbrev kvartalsvis för bransch/operatörer samt närvaro i sociala media/Facebook för konsument.

Resultat: En ökning i antalet publiceringar med 50 % till 600 under ett år, en ökning i antalet publiceringar om sol och bad på destinationen från 46% till 75%. Antalet skandinaviska turister ökade under samma period med 26%.