"Det är människorna – och deras erfarenheter - som gör gruppen mer värdefulla tillsammans än summan av antalet individer"