Andréasson Public Relations är en av Sveriges äldsta PR-byrårer och erbjuder kvalificerade kommunikationstjänster inom marknads-PR, Investor Relations och Public Affairs.

Andréasson Public Relations

Vi arbetar engagerat, kreativt och resultatinriktat med en tydlig koppling till våra kunders övergripande kommunikationsstrategi och affärsbehov. Våra kunder är såväl svenska som internationella företag och organisationer som ser PR som ett effektivt verktyg för att bygga starka varumärken och nå ut med sina nyheter till en relevant marknad. Många av våra kunder har varit oss trogna i många, många år och det är vi stolta över.

Förutom att vi som jobbar på Andréasson PR alla har lång arbetslivserfarenhet från marknadsföring, journalistik och PR så har vi även stora kunskaper inom de branscher där många av våra kunder är verksamma som exempelvis it, hälsa, ekonomi, energi, livsmedel och turism. Vi har även stor erfarenhet av att rikta våra aktiviteter mot såväl konsument som bransch och samhälle. Byrån grundandes av Petter Andréasson 1987.