Tamro och GodEl nya kunder hos Andreasson PR

Andreasson PR har nyligen tagit in två nya kunder. Tamro är störst i Sverige på distribution av läkemedel till sjukhus och apotek. GodEl är en elleverantör med den starkaste miljö- och klimatprofilen i Sverige, och är det första elbolaget i världen med klimatpositiv el. 

Båda projekten har stark anknytning till Public Affairs. Frågan om läkemedelsbrist har hamnat högt på den politiska agendan och där kommer Tamro att ta en mer aktiv roll. Frågan om klimatsmart energiförsörjning ligger alltid högt och där är utmaningen att beskriva skillnaden mellan de bolag som pratar om det och de som gör det på riktigt.

Tamro har sitt huvudkontor i Göteborg och hanteras av Andreasson PRs Göteborgskontor.