Därför behövs PR

Att vårda relationerna med omvärlden och att kommunicera rätt budskap i rätt kanal till rätt målgrupper har blivit allt mer avgörande för framgång hos alla slags verksamheter i dag eftersom konsumenterna har mer makt än någonsin när det gäller att hylla eller sänka företag och organisationer via internet. På Andréasson Public Relations bygger vi vår verksamhet på insikter om vilka krav detta ställer på företags och organisationers kommunikation:

  • Företagen och organisationer har ett större behov av att stärka sina immateriella värden som förtroendekapital och varumärken.
  • Företag och organisationer måste koncentrera sig på att driva och utveckla sin kärnverksamhet för att lyckas.
  • Mediekartan ritas om varje dag och samtidigt hårdnar konkurrensen om medieutrymmet. Gränserna suddas ut mellan redaktionella nyheter, underhållning och reklam och det blir allt svårare att orientera sig.

Allt detta ställer stora krav på dagens företagsledare. De måste ha förmågan att själva kommunicera offensivt till många olika intressenter i omvärlden. Samtidigt måste de klara av att organisera verksamheten ur ett kommunikativt perspektiv.  Det logiska valet blir att ta hjälp av utomstående specialister för kommunikationsarbetet.