”Framtiden beror på vad du gör i nuet!” (Mahatma Gandhi)
 

Etiska regler

Vi tillämpar de etiska regler som utfärdats av pr-företagens internationella branschorgan ICO och dess svenska gren PRECIS. Reglerna handlar bland annat om sekretess, vår samhällssyn och om konsultrollen. I enlighet med dessa regler arbetar vi exempelvis under total sekretess vad gäller uppdragsgivarnas förhållanden.

Samtliga anställda och frilansmedarbetare omfattas av sekretessavtal. Vidare åtar vi oss att informera varje kund som anlitar oss om det skulle uppstå risk för intressekonflikt med annan kund.

Varje medarbetare har också rätt att avböja ett uppdrag som strider mot den enskildes övertygelse, utan att behöva motivera detta ytterligare.

Vill du ta del av branschens etiska regler i sin helhet? Maila oss på info@anpr.se, eller ring: 08-505 810 00, så skickar vi dig ett exemplar.