”Vi sprider din historia – i många kanaler till många målgrupper och inom många branscher – det är det vi jobbar med” (Fleishmanhillard.com).
 

Så arbetar vi!

Vi åtar oss såväl längre samarbeten som kortare uppdrag beroende på våra kunders behov. Varje uppdrag är unikt och anpassat efter en speciell situation. Därför börjar ett uppdrag ofta med att vi tillsammans med kunden arbetar fram en strategisk pr-plan med budskapsplattform och aktiviteter som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Naturligtvis kan vi också hjälpa till med enstaka insatser, som att ta fram en företagspresentation, arrangera ett seminarium eller skicka ut ett pressmeddelande. För varje uppdrag skräddarsyr vi en projektgrupp i samråd med kunden. Projektgruppen består av minst två konsulter.

Vid behov knyts ytterligare konsulter till uppdraget. Andréasson Public Relations strävar ständigt efter att leverera högsta möjliga kvalitet. Om kunden så önskar, kan vi låta ett fristående undersökningsföretag genomföra en kvalitetsutvärdering av hur samarbetet fungerar.