Kriskommunikation

Det bästa sättet att hantera en kris på, är att vara förberedd! Du kan i förväg upprätta en krisplan för vem som gör vad, när och hur så att det bara är att ”trycka på knappen” om något skulle hända. Du kan också behöva skapa ett flertal olika fråga-svar dokument för de talespersoner som utsetts så att de kan svara på tänkbara frågor. Alla talespersoner bör också regelbundet intervjutränas kring kriser som kan inträffa.

Exempel på vad Andréasson PR kan hjälpa till med:

  • Kartläggning av tänkbara kriser.
  • Handlingsplan för hur olika kriser ska hanteras och av vem.
  • Intervjuträna talespersoner.
  • Upprätta dokument med frågor-svar till anställda.
  • Agera presskontakt.
  • Omvärldsbevakning och analys (även bevakning i sociala medier).
  • Utvärdering av krishantering för löpande uppdatering av handlingsplaner.