Medierelationer – kontakter med journalister

Ett av målen med PR-arbetet är att skapa långvariga relationer mellan kunden och medierna, framför allt med de medier som driver opinionen. I samråd med kunden arbetar Andréasson Public Relations med att hitta de sammanhang där kunden kan ta plats i media. Vi hjälper sedan till med att formulera och utveckla bärande budskap och argument. På så sätt kan vi successivt positionera kundens talesmän i press, radio och tv.

Våra konsulter är ständigt tillgängliga för att ge råd i de specifika PR-frågor som kan uppkomma. Vi förmedlar löpande idéer, uppslag och analyser av händelser i företaget och omvärlden, händelser som kan utnyttjas för att synas media.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med är:

 • Produktion och distribution av pressmeddelanden och annan skräddarsydd pressinformation
 • Framtagande av medielistor
 • Journalistkontakter och intervjutillfällen
 • Produktion och placering av debattartiklar 
 • Genomförande av lanseringar och produktplaceringar
 • Planering och genomförande av pressmöten, presskonferenser och andra pr-evenemang
 • Exponering och framträdanden i radio och tv
 • Pressrum på webben
 • Talartillfällen
 • Undersökningar och rapporter
 • Krishantering