"Det är människorna – och deras erfarenheter - som gör gruppen mer värdefulla tillsammans än summan av antalet individer"
 

Samhällskontakter

Med samhällskontakter menar vi att med hjälp av riktad information påverka lagar, förordningar och offentliga beslut i en önskad riktning, så kallad lobbning. Det sker bland annat genom opinionsbildning i media och träffar med politiker, ofta i samarbete med partner en som delar vår uppdragsgivares intressen.

Vi hjälper våra kunder att finna lämpliga vägar i processen genom samhällsengagemang och via ”Andréassons proaktiva samhällskompass”, vår egen strategiska och taktiska metod för arbete med proaktiva samhällskontakter.

Andréasson Public Relations erbjuder bland annat följande tjänster inom området:

  • Proaktiva kommunikationsstrategier
  • Analyser av politiska och offentliga beslutsprocesser
  • Systematisering, inventering och identifiering av aktörer och argument
  • Bevakning och analys av händelseutvecklingen i en specifik fråga samt dess historiska förlopp
  • Författande av underlag för motioner, interpellationer och frågor samt av artiklar och brev
  • Kontakter med politiker och tjänstemän på departement, organisationer och företag
  • Opinionsbildande kampanjer 
  • Undersökningar