Varje gång jag ser en journalist så springer jag. I nio fall av tio hinner jag i kapp
 

Public Affairs

Vi arbetar mycket med opoionsbildning. Public Affairs är nödvändigt när man vill rikta information som kan påverka lagar, förordningar och offentliga beslut i en önskad riktning, så kallad lobbying. Det sker bland annat genom opinionsbildning i media och träffar med politiker, ofta i samarbete med partner en som delar vår uppdragsgivares intressen.

Andréasson Public Relations erbjuder bland annat följande tjänster inom området:

  • Proaktiva kommunikationsstrategier
  • Analyser av politiska och offentliga beslutsprocesser
  • Systematisering, inventering och identifiering av aktörer och argument
  • Bevakning och analys av händelseutvecklingen i en specifik fråga samt dess historiska förlopp
  • Författande av underlag för motioner, interpellationer och frågor samt av artiklar och brev
  • Kontakter med politiker och tjänstemän på departement, organisationer och företag
  • Opinionsbildande kampanjer 
  • Undersökningar