Medier älskar problem och tycker lösningar är reklam - Petter Andréasson
 

Textproduktion

Om du ska skriva begripliga och intresseväckande texter till exempelvis företagsrapporter, tidningar, webbplatser, nyhetsbrev eller Facebook-uppdateringar kan du behöva målgruppsanpassa texterna, dels innehållsmässigt, dels språkligt. Det är viktigt att nyhetsvärdera utifrån vad som berör läsarna i respektive målgrupp och kanal, som exempel har tandläkare ett annat behov av information om tänder än vad köpare av tandläkarens tjänster har.

Exempel på Andréasson PR kan hjälpa till med:

 • Nyhetsvärdering - rådgivning och rekommendationer kring vad som intresserar media
 • Producera pressmaterial till utskick, träffar eller webb samt skicka, trycka publicera materialet.
 • Kartläggning av nyckelmedia.
 • Skriva debattartiklar, rapporter och utlåtanden
 • Skriva säljande text för affärskommunikation.
 • Skriva artiklar och reportage för internt eller externt bruk.
 • Dokumentation/presentation av företagsverksamhet.
 • Producera och skicka ut nyhetsbrev.
 • Skriva uppdateringsmaterial till sociala medier som Facebook.
 • Översättning av text och anpassning till lokal målgrupp.
 • Arrangera fotografering för bildkomplement till textproduktion