Varje gång jag ser en journalist så springer jag. I nio fall av tio hinner jag i kapp
 

Medieträning och utbildningar

Att sköta kontakter med massmedia på ett professionellt sätt är nödvändigt för att ett företag ska kunna nå ut med sina budskap i såväl positiva som negativa situationer. En central del av vårt arbete består i att utbilda våra kunder i kommunikation och att träna dem i hur man talar med journalister. Arbetet syftar till att höja uppdragsgivarnas kunskapsnivå inom informations- och PR-området och på så sätt hjälpa dem att långsiktigt bli framgångsrika i sitt kommunikationsarbete.

Vi erbjuder följande skräddarsydda seminarier och utbildningar:

  • Workshops för att arbeta fram en strategisk kommunikationsplattform med budskap och argument
  • Medieseminarier med intervjuträning framför kamera
  • Budskapsträning för kundens ambassadörer
  • Ledningscoaching
  • Kommunikationens grunder
  • Retorik och presentationsteknik
  • Vinnande börsintroduktion
  • Krisberedskap