"Det är människorna – och deras erfarenheter - som gör gruppen mer värdefulla tillsammans än summan av antalet individer"
 

Medieträning och utbildningar

Att sköta kontakter med massmedia på ett professionellt sätt är nödvändigt för att ett företag ska kunna nå ut med sina budskap i såväl positiva som negativa situationer. En central del av vårt arbete består i att utbilda våra kunder i kommunikation och att träna dem i hur man talar med journalister. Arbetet syftar till att höja uppdragsgivarnas kunskapsnivå inom informations- och pr-området och på så sätt hjälpa dem att långsiktigt bli framgångsrika i sitt pr-arbete.

Vi erbjuder följande skräddarsydda seminarier och utbildningar:

  • Workshops för att arbeta fram en strategisk kommunikationsplattform med budskap och argument
  • Medieseminarier med intervjuträning framför kamera
  • Budskapsträning för kundens ambassadörer
  • Ledningscoaching
  • Kommunikationens grunder
  • Retorik och presentationsteknik
  • Vinnande börsintroduktion
  • Krisberedskap

För mer information om våra kurser och seminarier - kontakta oss.