Bevakning och rapportering om vad som sägs om oss i media
Bevakning och rapportering om vad som sägs om oss i media

Lösning

Positiva publiceringar bygger ditt varumärke! Därför är det viktigt att löpande bevaka vad som sägs om ditt företag i media för att snabbt kunna agera vid negativ publicitet. Tänk på att även lyssna på vad andra verksamheter gör, det kan löna sig att agera snabbt på saker som händer i samhället runt er.

Vad Andréasson PR kan hjälpa till med

Vi kan sköta löpande omvärldsbevakning i media och sociala media och göra regelbundna analysrapporter om vad som sägs om ditt eller konkurrenters varumärke.  Vid negativ publicitet kan vi bistå med krishantering och agera presskontakt. När vi genomför pr-aktiviteter kan vi följa upp genererade publiceringar, utvärdera dem och uppskatta värdet. Utifrån vad som publiceras om dig kan vi anpassa pr-planen för att försöka påverka utfallet. Vi erbjuder även omvärldsbevakning i Norge, Danmark och Finland.