Förbättra internkommunikationen
Förbättra internkommunikationen

Lösning

Skapa en tydlig struktur för vem som ska göra vad och när! Bestäm om det är sms, mail eller telefonsamtal som gäller när det är brådskande, kommunicera vad som händer internt och extern regelbundet vid möten, i mail eller i nyhetsbrev och bestäm vad de anställda ska och inte ska säga om företaget i sociala media. Glöm inte att uttrycka dig begripligt!

Vad Andréasson PR kan hjälpa till med

Vi kan erbjuda strategisk rådgivning kring hur din organisation på bästa sätta kan effektivisera internkommunikationen för att bidra till ökad delaktighet, arbetsglädje och affärsnytta. Alla anställda – och de externa resurser ni anlitar – är ambassadörer för verksamheten och med en väl fungerande internkommunikation minskar riskerna för missförstånd och missnöje. Vi kan även hjälpa till att skriva begripliga texter med tydliga budkap.