Motverka att vårt företag dras med i fallet när vår bransch är i kris
Motverka att vårt företag dras med i fallet när vår bransch är i kris

Lösning

Var förberedd på kris! Du kan i förväg upprätta en krisplan för vem som gör vad så att det bara är att ”trycka på knappen” om något skulle hända. Skapa ett flertal olika fråga-svar dokument för de talespersoner som utsetts så att de kan svara på alla tänkbara frågor. Alla talespersoner bör också regelbundet intervjutränas kring kriser som kan inträffa.

Vad Andréasson PR kan hjälpa till med

Vi kan kartlägga tänkbara kriser, intervjuträna talespersoner, upprätta fråga-svar dokument och agera presskontakt för VD eller andra i företaget.