Ökad synlighet hos nya kundgrupper
Ökad synlighet hos nya kundgrupper

Lösning

Starta med en genomstänkt strategi! Planera och utför PR-aktiviteter som synliggör ditt varumärke i media som är relevant för den målgrupp du vill nå. Kanske vill du göra ett samarbete med någon person som berör nya kunder, genomföra en attitydundersökning eller arrangera en tävling i digitala media.

Vad kan Andréasson PR hjälpa till med?

Vi brukar starta ett samarbete med en workshop där vi tillsammans lägger en strategi för vad som ska göras, hur det ska göras och av vem. Vi kan målgruppsanpassa din kommunikation (mot konsument, bransch eller samhälle), genomföra undersökningar, producera text, bild och film för alla kanaler, kartlägga intressenter, bidra med ett brett kontaktnät inom media och offentlig förvaltning, arrangera event och mycket mer.