Synliggöra en profilfråga som tex integration eller jämställdhet
Synliggöra en profilfråga som tex integration eller jämställdhet

Lösning

Var aktiv och driv opinion! Identifiera och kontakta relevanta beslutsfattare och andra nyckelpersoner som kan ha inflytande i dina frågor, hitta samarbetspartners, genomför undersökningar vars resultat kan kommuniceras i rapporter och debattartiklar, arrangera seminerium och var aktiv i sociala medier.

Vad Andréasson PR kan hjälpa till med

Vi kan genomföra en intressentanalys som grund för en kommunikationsplan, kartlägga relevanta samhällskontakter och kontaktvägar, hjälpa till med budskapsformulering och nyhetsvärdering, genomföra undersökningar, skriva alla slags texter, hantera samhälls- och mediekontakter, producera innehåll till sociala medier och sköta omvärldsbevakning.